16 Şubat 2023

6 Şubat Ağıtı

ile Celal Özdemir

6 Şubat Ağıtı

Taş üstünde kalmadı taş.
Yerle yeksan oldu Maraş.
Canlar enkazın altında,
Bu nasıl bir acı gardaş?

Diyarbakır Adıyaman.
Oranında hali yaman.
Soğuk bir dert, deprem bir dert,
Gelde bu acıya dayan.

Elazığ’dan Malatya’ya,
Çöktü evler sıra sıra.
Nice insanlar can verdi,
Evleri döndü mezara.

Yavru Hatay viran olmuş,
Gülleri sararmış solmuş.
Kimi enkazın altında,
Kimide yasa boğulmuş.

Antep Kilis kan ağlıyor,
Feryadı yürek dağlıyor.
Çökmüş mezara bir ana,
Yavrum diyerek ağlıyor.

Adana’da koptu tufan.
Osmaniye tozla duman.
Bu nasıl bir acı gardaş ?
Dayan ey yüreğim dayan.

Celal Özdemir